AnaSayfa
 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler çıkarmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş bilişim gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel tası olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir.

Üniversiteler bilişim teknolojilerini en yaygın olarak kullanan kurumlardır. Bilişim Teknolojilerini doğru biçimde örgütleyen kurumların çağı okuma ve yakalama kabiliyetleri artmakta, gelecek hedeflerini belirlemeleri kolaylaşmaktadır.

İnsanlık tarihinde teknik ilerlemeler ihtiyaçlar ve taleplerle birlikte başlamış, bir teknik gelişme diğer bir teknik gelişmenin anahtarı olmuştur. Şüphesiz teknik ilerlemenin en önemli malzemesi insan ve bilgi birikimidir. Çağı yakalamak, zamana önderlik etmek ise eğitimli insan ile mümkündür.

Daire Başkanlığımız bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve bilgiye hızlı ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin islerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin doğru ve doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin çağı yakalamış yönetimi, hızlı ve güvenli bilişim altyapısı ile akademik personelimizin araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılama hedefindedir.

Bütün bu gerçekler ışığında Bilgi İslem Daire Başkanlığımız her geçen yıl bilgi, birikim ve becerilerini artırarak kendini güncellemekte, gelecek vizyonunda belirlediği hedeflere bütün azim ve inancıyla emin adımlarla yürümektedir.

HIZLI ERİŞİM